Topogrāfiskais izpildmērijuma plāns

Topogrāfiskais izpildmērijums


Jāveic atbilstoši MK Nr.281 noteikumu prasībām izpildmērijums, kurš parāda, kur apvidū saskaņā ar projektu ir izvietotas ēkas/būves, to būvasis, inženierkomunikācijas. Izpildmērījumu plāns līdzinās topogrāfiskajam plānam, taču, izpildmērījumā tiek attēlots tas objekts, kurš ir izbūvēts un kuru plānots nodot ekspluatācijā. Ja izpilmērījumu veic ēkas nodošanai ekspluatācijā, tad veic arī vertikālo uzmērījumu (jumta kores augstums).

Topogrāfiskais plāns ir samazināts apvidus attēlojums kurš izgatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jeb augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija. Topogrāfiskā uzmērīšana nozīmē – virszemes situācijas precīza uzmērīšana, pazemes inženiertīklu novietojuma iegūšana, kā arī šīs informācijas sagatavošana un apstrāde, saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem un reģistrēšanu pašvaldības datu bāzē.

Topogrāfiskais plāns ir nozīmīgs pamats dažādu objektu vai inženierkomunikāciju projektēšanai un būvniecībai. Topogrāfiskais plāns nepieciešams projektējot ēkas, ūdensvada, kanalizācijas, elektrības, sakaru kabeļu vai citu inženierkomunikāciju pieslēgumus. Pirms būvdarbiem ir jāizveido būvējamās ēkas vai inženiertīklu projekts, un to gatavo uz topogrāfiskā plāna pamata, jo tajā redzama arī apakšzemes situācija– vadi, kabeļi, caurules.

Pirms plāns tiek veidots, klients un izstrādātājs novienojas par to, kāds būs topogrāfiskās uzmērīšanas apjoms, parasti uzmērāmo apjomu uzzīmē shēmā vai nosaka pa īpašnieka zemesgabala robežu.

Lai nodotu objektu ekspluatācijā vajag

  • Izpildmērījumus veic ar mērķi iesniegt būvniecības dokumentāciju Būvvaldē, lai nodotu objektu ekspluatācijā.
  • Izpildmērījums tiek veikts, vai nu būvniecības procesa gaitā (gadījumos, kad izbūvē apakšzemes inženierkomunikācijas), vai arī pēc tam, kad jaunā ēka ir pilnībā pabeigta.
  • Izpilduzmērījums parāda, kur apvidū saskaņā ar projektu ir izvietotas ēkas/būves, to būvasis, inženierkomunikācijas.
  • Ja izpildmērījums ir jāveic inženierkomunikācijām (kabeļi, cauruļvadi) kuras nav pieejamas no virszemes, tad klientam ir jānodrošina atvērta tranšeja komunikācijas uzmērīšanai.


Izpildmērījumu plāna izgatavošana ir nepieciešama šādās situācijās

  • Kad nepieciešams nodot ēku/būvi ekspluatācijā.
  • Kad nepieciešams nodot izbūvētās inženierkomunikācijas ekspluatācija.
  • Kad jānodod ekspluatācijā labiekārtota teritorija.
  • Cena Rīgā – sakot no 490 eur par objektu. Cena Rigas rajona sakot no 280 eur par objektu.

Zvaniet

palīdzēsim savest kārtībā visus jūsu dokumentusPierakstīties uz konsultāciju Uzrakstīt WhatsApp

Kontakti

KontaktiKarte